1- داوری مقالات در ژورنال Tethys با درجه ISC.
2- داوری مقالات در مجله ژئوشیمی با درجه ISC از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.
3- داوری مقالات در فصلنامه علوم زمین با درجه ISI.
4- داوری بیش از 100 مقاله در کنفرانسهای مختلف.
5- سرپرست اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده صنعتی معدنی زرند. از مهر 1398 لغایت آبان 1391.
6- سرپرست بخش مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند، از تیرماه 1391 لغایت بهمن 1396.
7- دبیر اجرایی اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، اسفند 1393.
8- مدیر امور پژوهشی و فناوری مجتمع آموزش عالی زرند. از شهریور 1395 تاکنون.
9- مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی زرند. از مهر1395 تا کنون.
10- معاون مالی و اداری مجتمع آموزش عالی زرند. از مهر 1397 تا کنون.